blog post

IHRC CSMAP-HRS Project Completion Report_2020

पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सञ्चालन गरेको परियोजनाको वार्षिक प्रतिबेदन २०२० ।

Download Attachment