blog post

बढैयाताल गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको संयोजनमा प्रकाशित बढैयाताल गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन

Download Attachment