Research Report

blog post
 जेठ ०४, २०७८, मंगलबार

बढैयाताल गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको संयोजनमा प्रकाशित बढैयाताल गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन

blog post
 जेठ ०४, २०७८, मंगलबार

डुडुवा गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको संयोजनमा प्रकाशित डुडुवा गाउपालिकाको मानवअधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यकता तथा क्षमता विश्लेषण प्रतिवेदन