Human Right & Peace

मानवअधिकार र शान्ती  (Human Right & Peace)


मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रले व्यवस्था गरेका मानवअधिकार सम्वन्धि प्रावधानहरुको संरक्षण र संबद्र्धन, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक अधिकारहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै मानवअधिकार हननका घटनामा कमी, दण्डहिनताको अन्त्य, स्वतन्त्रपूर्वक र स्वच्छ वातावरणमा वांच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र  समाजमा शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न संस्थाले वकालत गरिरहेको छ ।