Publications

blog post
 भदौ २४, २०७९, शुक्रबार

नेपालको संविधान २०७२ (अवधी अनुवाद)

डुडुवा गाउँपालिका बाँकेको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जद्धारा प्रकाशित

blog post
 भदौ २४, २०७९, शुक्रबार

RTI Proactive Disclosures Baisakh _Asar 2079

blog post
 चैत २०, २०७८, आइतबार

GESI Policy Final 2074, IHRC

blog post
 चैत २०, २०७८, आइतबार

IHRC Bidhan 2069

blog post
 चैत २०, २०७८, आइतबार

Safeguard Policy - 2078

blog post
 चैत २०, २०७८, आइतबार

Monitoring and Evaluation Policy 2074