Reports

blog post
 जेठ १७, २०७८, सोमबार

IHRC CSMAP-HRS Project Completion Report_2020

पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सञ्चालन गरेको परियोजनाको वार्षिक प्रतिबेदन २०२० ।

blog post
 चैत २३, २०७७, सोमबार

IHRC_8th AGM Progress report