Reports

blog post
 जेठ २६, २०८१, शनिबार

वार्षिक प्रतिबेदन २०२३

blog post
 पुस १८, २०७८, आइतबार

सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र (IHRC) को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

blog post
 पुस १८, २०७८, आइतबार

सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र (IHRC) सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

blog post
 पुस ०६, २०७८, मंगलबार

वार्षिक प्रतिबेदन २०२१ IHRC

blog post
 जेठ १७, २०७८, सोमबार

IHRC CSMAP-HRS Project Completion Report_2020

पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सञ्चालन गरेको परियोजनाको वार्षिक प्रतिबेदन २०२० ।