Proactive Disclosure

blog post
 भदौ २४, २०७९, शुक्रबार

RTI Proactive Disclosures Baisakh _Asar 2079

blog post
 पुस १६, २०७८, शुक्रबार

RTI Proactive Disclosures Sawan _Ashoj 2078

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ ९३० र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको अद्यावधिक विवरण । सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : २०७८ साउन देखि असोजसम्म । (तीन महिना)

blog post
 साउन १०, २०७८, आइतबार

RTI Proactive Disclosures Baisakh _Asar 2078

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको अद्यावधिक विवरण । सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : २०७८ बैशाख देखि असारसम्म । (तीन महिना)

blog post
 जेठ ०४, २०७८, मंगलबार

Proactive Disclosures Magh_Chaitra 2077

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको अद्यावधिक विवरण । सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : २०७७ माघ देखि चैतसम्म । (तीन महिना)